loading

Инвестиционна компания

Парамонт

За нас

Инвестиционна Компания
Парамонт

“Paramont” е инвестиционно дружество за недвижими имоти, разположено в гр. София, България. Специализираме в развитието на качествени жилищни проекти с отговорност към нашите клиенти. Позиционираме се в сегмента, в който хората, искат да подобрят стандарта си на живот и именно заради това се стремим нашите жилища да са по-просторни, енергийно ефективни и съобразени със стандартите за устойчиво развитие.

Нашите ценности
 • Устойчивостта създава нашата среда
 • Качеството е на първо място
 • Клиентът е цар
 • Отговорността е принцип
 • Почтеността е взаимен успех

Изявление за СТРАСТ

Нашата визия и мисия

Инвестиционна комапния „ Paramont” инвестира, развива и реализира устойчиви проекти за недвижими имоти. Дейносттта на дружеството включва целия инвестиционен процес от придобиването на недвижими имоти (парцели), през тяхното проектиране, получаване на разрешение за строеж, маркетинг и последваща продажба на самостоятелните обекти в тях.

Нашата страст е създаването на щастливо, безопасно и максимално устойчиво място за дом. Обръщаме внимание на всеки детайл, защото знаем, че малките неща имат голямо значение. Избираме нашите проекти разумно, след цялостно проучване не само на имота, но и на пазара. Облагородяваме всяко място с подобряване на инфраструктурата, създаване на екологична среда и енергийноефективни сгради.

Парамонт

Завършени проекти

Парамонт

Настоящи проекти

Свържете се с нас
  Login Account

  Already a Tayta Customer?

  Invaild email address.

  6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

  Your information will nerver be shared with any third party.